Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 867 176 podmiotach, z czego 687 787 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. ALLES IN ONE SP. Z O.O.
  02-467 WARSZAWA
  STAWY 5
 2. B.D.L. TRADE SP. Z O.O.
  30-798 KRAKÓW
  HENRYKA I KAROLA CZECZÓW 30 / 61
 3. BENZ-OL II A. CHWEDORUK I SYNOWIE SP. J.
  08-110 SIEDLCE
  SOKOŁOWSKA 174
 4. COLIN TRANS SP. Z O.O.
  61-888 POZNAŃ
  PÓŁWIEJSKA 17 / 26
 5. DMP BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
  41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE
  SĄDOWA 7
 6. DOKUDA SP. Z O.O.
  00-317 WARSZAWA
  WIŚLANA 8
 7. GRANT4YOU SP. Z O.O.
  35-329 RZESZÓW
  KARD. KAROLA WOJTYŁY 36J / 2
 8. HIPARTS SP. Z O.O.
  15-690 BIAŁYSTOK
  MICHAŁA PIETKIEWICZA 10 / 1U
 9. HOUPE SP. Z O.O.
  22-100 CHEŁM
  ŻABIA 16
 10. HYDRODESIGN M&M SP. Z O.O.
  01-497 WARSZAWA
  ZEUSA 11
 11. IDEA FORWARD SP. Z O.O.
  41-503 CHORZÓW
  SOSNOWA 2 / 4
 12. JOB PFLEGE PLUS SP. Z O.O.
  45-355 OPOLE
  1 MAJA 30 A
 13. JOY S29 SP. Z O.O.
  32-050 SKAWINA
  29 LISTOPADA 5F
 14. LOCK ON AEROSPACE SP. Z O.O.
  02-237 WARSZAWA
  RAKOWSKA 16
 15. ORLOVA CENTRUM SP. Z O.O.
  60-374 POZNAŃ
  JESIENNA 35 / 11
 16. OSIEDLE KLONOWE 4 TRSH SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SP. KOM.
  30-864 KRAKÓW
  JANA SMOLENIA 14
 17. PGF OBRÓT SP. Z O.O.
  14-200 IŁAWA
  GRUNWALDZKA 13
 18. PIOTR WYTRWAŁ SP. Z O.O.
  41-200 SOSNOWIEC
  MODRZEJOWSKA 43 / 12
 19. POKUSA SMAKU SP. Z O.O.
  96-230 BIAŁA RAWSKA
  BRUKOWA 3 / 8
 20. PPV21 SP. Z O.O.
  00-687 WARSZAWA
  WSPÓLNA 63B / 2
 21. SĄTYRZ SP. Z O.O.
  73-120 SĄTYRZ PIERWSZY 6
 22. SPREAD-LINE SP. Z O.O.
  10-283 OLSZTYN
  JAGIELLOŃSKA 59
 23. SUGATA SP. Z O.O.
  02-654 WARSZAWA
  BIAŁEJ FLOTY 2 / 2
 24. SW GRUPA DEWELOPER SP. Z O.O.
  75-430 KOSZALIN
  HOLENDERSKA 42 / 7
 25. WIB BARCICKI SP. Z O.O.
  05-800 PRUSZKÓW
  JASNA 2