Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 742 372 podmiotach, z czego 619 520 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. AGMAR GAŁWA SP. Z O.O.
  97-505 BLOK DOBRYSZYCE
  MEBLOWA 12
 2. AK STUDIO SP. Z O.O.
  15-704 BIAŁYSTOK
  ALEJA JANA PAWŁA II 59C / 4
 3. APARTRADE SP. Z O.O.
  80-126 GDAŃSK
  STANISŁAWA LEMA 12 / 84
 4. ARKANWOD SP. Z O.O.
  65-001 ZIELONA GÓRA
  ZACISZE 16
 5. DEDALX SP. Z O.O.
  20-027 LUBLIN
  SĄDOWA 2 / 11
 6. ESPECJAL SP. Z O.O.
  63-642 PERZÓW 51
 7. FAMILY DEVELOPMENT LESZEK ROGOWSKI SP. KOM.
  62-010 POBIEDZISKA
  POZNAŃSKA 45 I
 8. FOOD EXCELLENT SOLUTIONS SP. Z O.O.
  02-797 WARSZAWA
  ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 36 / 112B
 9. GF FOOD SP. Z O.O. SP. KOM.
  01-490 WARSZAWA
  EBRO 45
 10. INTORG SP. Z O.O.
  01-142 WARSZAWA
  SOKOŁOWSKA 24/26 / 1
 11. KONSULTRAIL SP. Z O.O.
  00-120 WARSZAWA
  ZŁOTA 59
 12. KRUSZYNKA SP. Z O.O.
  02-726 WARSZAWA
  SKRZETUSKIEGO 34
 13. LOGATTA SP. Z O.O. W ORGANIZACJI
  02-677 WARSZAWA
  CYBERNETYKI 7H / 25
 14. MAKAREWICZ I WSPÓLNICY - KANCELARIA RADCY PRAWNEGO SP. KOM.-A.
  20-838 LUBLIN
  PRZĄŚNICZKI 2 / 45
 15. MBIURO SP. Z O.O.
  02-672 WARSZAWA
  DOMANIEWSKA 37 / 2.43
 16. MD BUSINESS SP. Z O.O.
  40-013 KATOWICE
  ANDRZEJA MIELĘCKIEGO 10
 17. MJR-GROUP SP. Z O.O.
  70-372 SZCZECIN
  AL. BOHATERÓW WARSZAWY 21
 18. P.H.U. DUO-TIM SP. Z O.O.
  44-190 KNURÓW
  KS. ALOJZEGO KOZIEŁKA 38 / 8
 19. PC PULSE POLSKA SP. Z O.O.
  44-100 GLIWICE
  POLI GOJAWICZYŃSKIEJ 7
 20. POLSKIE CENTRUM ARCHIWIZOWANIA I SKŁADOWANIA DOKUMENTÓW SP. Z O.O.
  51-318 WROCŁAW
  ZAKRZOWSKA 21A
 21. REEZON SP. Z O.O.
  81-521 GDYNIA
  AL. ZWYCIĘSTWA 241 / 13
 22. RIBDON SP. Z O.O.
  44-190 KNURÓW
  NIEPODLEGŁOŚCI 102
 23. SAHIN PREMIUM BEEF SP. Z O.O.
  68-120 IŁOWA
  ŻAGAŃSKA 54
 24. TECHLABS SP. Z O.O.
  02-797 WARSZAWA
  ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 36 / 112B
 25. WBC OLECHNO ZALEWSKI KALICIŃSKI SP. J.
  15-092 BIAŁYSTOK
  SIENKIEWICZA 6 / 4U