Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 704 681 podmiotach, z czego 592 535 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. 4EXPO SP. Z O.O. SP. KOM.
  62-002 SUCHY LAS
  OBORNICKA 152
 2. ASI TREDECIM ASSET MANAGEMENT S.A. SP. KOM.
  62-070 DĄBROWA
  INNOWATORÓW 8
 3. BELOSREVEL SP. Z O.O.
  15-063 BIAŁYSTOK
  WARSZAWSKA 6 / 32
 4. BLACK RACK SP. Z O.O. SP. KOM.
  02-130 WARSZAWA
  GORLICKA 4A / 76
 5. CENTER JOB POLAND SP. Z O.O.
  85-719 BYDGOSZCZ
  FORDOŃSKA 44
 6. DCS ŁUKASZ LIBRICHT DARIUSZ POGODA SP. J.
  83-120 SUBKOWY
  SPÓŁDZIELCZA 4
 7. ELILAT SP. Z O.O.
  25-671 KIELCE
  BATALIONÓW CHŁOPSKICH 50
 8. HALL DISTRIBUTION SP. Z O.O.
  00-774 WARSZAWA
  DOLNA 4 / 50
 9. INTENSIVE SP. Z O.O.
  20-410 LUBLIN
  1 MAJA 16 A
 10. KOKOŚ SP. Z O.O.
  02-001 WARSZAWA
  ALEJE JEROZOLIMSKIE 91
 11. KORAX 46 SP. Z O.O.
  44-120 PYSKOWICE
  NASIENNA 3A
 12. MF WORKSHOP SP. Z O.O.
  45-920 OPOLE
  WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 34
 13. MHS ENTERPRISES SP. Z O.O.
  00-389 WARSZAWA
  JULIANA SMULIKOWSKIEGO 1/3 / 1
 14. MK-TRANS BIS SP. Z O.O.
  43-265 KRYRY
  WYZWOLENIA 178
 15. MOTPOL SP. Z O.O. SP. KOM.
  09-100 DALANÓWEK 57
 16. NOWOGARDZKIE CENTRUM BUDOWLANE SP. Z O.O.
  72-200 NOWOGARD
  3 MAJA 31 D / 1
 17. OPTIMA GMTH SP. Z O.O.
  41-901 BYTOM
  STANISŁAWA MONIUSZKI 26A / 9
 18. POLSKI SOLAR PROJECT 15 SP. Z O.O.
  50-130 WROCŁAW
  RZEŹNICZA 28 / 31
 19. POLSKI SOLAR PROJECT 18 SP. Z O.O.
  50-130 WROCŁAW
  RZEŹNICZA 28 / 31
 20. PRESSTOREAD SP. Z O.O.
  43-100 TYCHY
  BUDOWLANYCH 5
 21. SONTRA SP. Z O.O.
  50-148 WROCŁAW
  WITA STWOSZA 16
 22. T-TRANS SG SP. Z O.O. SP. KOM.
  27-300 LIPSKO
  SANDOMIERSKA 8
 23. THE TREE OF MANA SP. Z O.O.
  52-016 WROCŁAW
  RYBNICKA 18N / 1
 24. TUDOR HOUSE BIS SP. Z O.O.
  02-856 WARSZAWA
  LUDWINOWSKA 1 / 37
 25. VIZ TECH SP. Z O.O.
  40-203 KATOWICE
  ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO 188