Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 880 718 podmiotach, z czego 696 991 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. AG SPORTS SP. Z O.O.
  80-278 GDAŃSK
  BERNARDA CHRZANOWSKIEGO 45 / 6
 2. B&VAUTO SP. Z O.O.
  37-700 PRZEMYŚL
  STEFANA OKRZEI 25 / 2
 3. BRUPOL INVEST SP. Z O.O.
  64-320 NIEPRUSZEWO
  ŚWIERKOWA 20
 4. CAPITAL SECURITY ZBOŻOWA SP. Z O.O.
  30-063 KRAKÓW
  OLEANDRY 2
 5. CENTRALNY TERMINAL KOBYLANY SP. Z O.O.
  21-500 BIAŁA PODLASKA
  ŁAZIENNA 3C
 6. DELVAL SP. Z O.O.
  00-844 WARSZAWA
  GRZYBOWSKA 80/82 / 700
 7. DS NOWA RÓŻANKA SP. Z O.O.
  01-248 WARSZAWA
  JANA KAZIMIERZA 28 / 159
 8. EMCB SP. Z O.O.
  31-999 KRAKÓW
  JÓZEFA PANKIEWICZA 46
 9. EQUIBUD SP. Z O.O.
  70-263 SZCZECIN
  MARIANA LANGIEWICZA 28 / 2
 10. HD-DENTAL SP. Z O.O.
  44-105 GLIWICE
  TARNOGÓRSKA 217A
 11. INSTYTUT PILATES SP. Z O.O.
  54-046 WROCŁAW
  PERŁOWA 6
 12. JARDEX DESIGN SP. Z O.O.
  44-240 ŻORY
  ROLNICZA 8
 13. KAKADU MEDIA SP. Z O.O.
  01-460 WARSZAWA
  GÓRCZEWSKA 242 / 4
 14. KANCELARIA PRAWNA CZYŻ & ROKICKI SP. KOM.
  25-510 KIELCE
  PIOTRKOWSKA 12
 15. MEDICANA GROUP SP. Z O.O.
  02-675 WARSZAWA
  WOŁOSKA 16
 16. MICRO SOLUTIONS SP. Z O.O.
  53-609 WROCŁAW
  FABRYCZNA 19
 17. NUEVO SP. Z O.O.
  80-314 GDAŃSK
  AL. GRUNWALDZKA 250
 18. OPTIMUM COMPANY SP. Z O.O.
  76-200 SŁUPSK
  ARTURA GROTTGERA 11 / 55
 19. POLSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE SP. Z O.O.
  00-682 WARSZAWA
  HOŻA 86 / 410
 20. RENT40 SP. Z O.O.
  81-704 SOPOT
  TADEUSZA KOŚCIUSZKI 16 / 3
 21. RVR ROMANENKO SP. Z O.O.
  65-175 ZIELONA GÓRA
  STANISŁAWA STASZICA 9F / 16
 22. SELBU SP. Z O.O.
  40-246 KATOWICE
  PORCELANOWA 23
 23. STOLBUD RYBAK SP. Z O.O.
  05-319 MIENIA 281
 24. SWT.GROUP SP. Z O.O.
  50-078 WROCŁAW
  STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 4 / 29
 25. WIM-MED SP. Z O.O.
  51-356 WROCŁAW
  KURLANDZKA 47 / 4