Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 853 127 podmiotach, z czego 679 136 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. ABC BONUS OLSZEWSKI SP. J.
  70-340 SZCZECIN
  AL. BOHATERÓW WARSZAWY 34/35
 2. ARTECENTRUM SP. Z O.O.
  05-600 LESZNOWOLA
  SZKOLNA 29A
 3. ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.
  00-021 WARSZAWA
  CHMIELNA 25
 4. BKSHOP SP. Z O.O.
  43-400 CIESZYN
  STAWOWA 19
 5. CENTRUM KF SP. Z O.O.
  56-500 STRADOMIA WIERZCHNIA 4B
 6. CGE 03 SP. Z O.O.
  62-530 POSADA
  REYMONTA 23
 7. CGE 06 SP. Z O.O.
  62-530 POSADA
  REYMONTA 23
 8. CUKIERNICTWO ŁYSKAWA SP. J.
  63-700 KROTOSZYN
  GOŁĘBIA 5
 9. DOMIKO SP. Z O.O.
  31-126 KRAKÓW
  AMBROŻEGO GRABOWSKIEGO 5 / 1
 10. ENER 24 SP. Z O.O.
  02-496 WARSZAWA
  LESZKA CZARNEGO 3A
 11. FIVETTE INVESTMENTS SP. Z O.O.
  00-839 WARSZAWA
  TOWAROWA 28
 12. INTERBUDPOL SP. Z O.O.
  00-363 WARSZAWA
  NOWY ŚWIAT 54/56
 13. INTERKOM GROUP SP. Z O.O.
  05-800 PRUSZKÓW
  WOKULSKIEGO 1A / 4
 14. K&A DEVELOPMENT SP. Z O.O.
  35-074 RZESZÓW
  AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 17 / 4
 15. M18 DEVELOPMENT SP. Z O.O.
  60-278 POZNAŃ
  MACIEJA PALACZA 144
 16. MAL POLAND SP. Z O.O.
  00-120 WARSZAWA
  ZŁOTA 59
 17. MEDGLO SP. Z O.O.
  51-310 WROCŁAW
  BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 271 / 9
 18. PSP TRANS SP. Z O.O.
  64-115 WILKOWICE
  DWORCOWA 11
 19. SAFETIME CORP SP. Z O.O.
  00-789 WARSZAWA
  HUMAŃSKA 8 / 3
 20. SOLARPARK 10 SP. Z O.O.
  03-944 WARSZAWA
  PLAC PRZYMIERZA 6 / 11
 21. SOLVTI SP. Z O.O.
  53-611 WROCŁAW
  STRZEGOMSKA 42AB
 22. TRANS DS SP. Z O.O.
  02-729 WARSZAWA
  ROLNA 191/193
 23. VARINGIL INVESTMENTS SP. Z O.O.
  00-839 WARSZAWA
  TOWAROWA 28
 24. VRMED SP. Z O.O.
  50-224 WROCŁAW
  PL. STRZELECKI 20
 25. YUUSH SP. Z O.O.
  53-505 WROCŁAW
  JOACHIMA LELEWELA 15 / 21