Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 687 080 podmiotach, z czego 579 002 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. 4EMED Z. SMYKALLA SP. KOM.
  47-253 CISEK
  MICKIEWICZA 59
 2. ABOUT THE WOMEN SP. Z O.O.
  05-552 WÓLKA KOSOWSKA
  NADRZECZNA 7A / D21
 3. AMA GROUP INVEST SP. Z O.O.
  20-234 LUBLIN
  MEŁGIEWSKA 74 / 200
 4. AP - PAR SP. Z O.O.
  62-020 SWARZĘDZ
  GARBARSKA 13
 5. AP INWEST SP. Z O.O.
  11-010 BARCZEWKO 251
 6. BABY BY ANN SP. Z O.O.
  00-515 WARSZAWA
  ŻURAWIA 26 / 11
 7. FLEUR-22 SP. Z O.O.
  97-420 KOZŁÓWKI 6A
 8. FRIMO POLAND SP. Z O.O.
  07-100 WĘGRÓW
  PRZEMYSŁOWA 20
 9. GABINET KOSMETYCZNY G.K. SP. Z O.O.
  43-250 PAWŁOWICE
  POPRZECZNA 9
 10. GETA SP. Z O.O.
  00-844 WARSZAWA
  GRZYBOWSKA 80/82 / 700
 11. HANNECARD IMMO POLSKA SP. Z O.O.
  30-312 KRAKÓW
  TWARDOWSKIEGO 86B
 12. HUS-BUD SP. Z O.O.
  16-400 ŁOMŻA
  GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 166
 13. IMK SP. Z O.O.
  84-242 LUZINO
  WIELKI LAS 2
 14. KEYSTONE ENERGY SP. Z O.O.
  00-090 WARSZAWA
  ALEJA "SOLIDARNOŚCI" 75 / 26
 15. KUJAWSKIE ZBOŻA SP. Z O.O.
  87-880 RZADKA WOLA-PARCELE 19
 16. LEMANMAR DEVELOPER SP. Z O.O.
  55-095 SZCZODRE
  LIPOWA 5
 17. MALDU LIMITED SP. KOM.
  00-020 WARSZAWA
  CHMIELNA 2 / 31
 18. MGS SP. Z O.O.
  32-060 CZUŁÓW 86
 19. M&I KOZAK SP. Z O.O.
  75-728 KOSZALIN
  HELENY MODRZEJEWSKIEJ 71 A
 20. MONESTA SP. Z O.O.
  00-113 WARSZAWA
  EMILII PLATER 53
 21. NORDKOL PERONY SP. Z O.O.
  81-335 GDYNIA
  JANKA WIŚNIEWSKIEGO 13
 22. PAKE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
  84-200 WEJHEROWO
  HIERONIMA DERDOWSKIEGO 2
 23. PRZEŁADUNKI WÓJCIK SP. Z O.O.
  99-400 ŁOWICZ
  OS. BRATKOWICE 27 / 28
 24. Q4B ADVISORY SP. Z O.O.
  00-803 WARSZAWA
  ALEJE JEROZOLIMSKIE 56C
 25. TRAFFIC SYSTEMS GROUP SP. Z O.O.
  62-081 BARANOWO
  SZAMOTULSKA 67