Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 846 266 podmiotach, z czego 676 139 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. 2B CREATIVE SOLUTIONS SP. Z O.O.
  02-685 WARSZAWA
  STEFANA BRYŁY 3 / 449
 2. AQUA HOUSE SP. Z O.O.
  71-637 SZCZECIN
  TEOFILA FIRLIKA 20
 3. BSB TRADE SP. Z O.O.
  50-541 WROCŁAW
  AL. ARMII KRAJOWEJ 8B / 3
 4. C-INVEST SP. Z O.O.
  03-736 WARSZAWA
  PLAC KONESERA 8
 5. CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. J.
  01-592 WARSZAWA
  JULIUSZA SŁOWACKIEGO 5/13 / 142
 6. DONWA SP. Z O.O.
  62-200 GNIEZNO
  PAWŁA CYMSA 16
 7. ECOIDEA SP. Z O.O. SP. J.
  00-511 WARSZAWA
  NOWOGRODZKA 10 / 4
 8. GJS SYSTEM SP. Z O.O. SP. J.
  61-625 POZNAŃ
  HAWELAŃSKA 1
 9. GORILLA PROJECT SP. Z O.O.
  46-203 KLUCZBORK
  LIGONIA 26 / 4
 10. HI 3 NOVEM 3M SP. Z O.O. SP. KOM.
  50-441 WROCŁAW
  TADEUSZA KOŚCIUSZKI 82 / 10
 11. HOME BRAND SP. Z O.O.
  53-608 WROCŁAW
  ROBOTNICZA 42A
 12. IBEZON SP. Z O.O.
  61-737 POZNAŃ
  27 GRUDNIA 5 / 5A
 13. INSTYTUT PRAWA MAJĄTKOWEGO SP. Z O.O.
  00-333 WARSZAWA
  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4
 14. IT TRADE EUROPE SP. Z O.O.
  80-175 GDAŃSK
  LESZCZYNOWA 10F
 15. KAFIT SP. Z O.O.
  64-100 LESZNO
  JAGIELLOŃSKA 16
 16. MB SUN 6 SP. Z O.O.
  02-430 WARSZAWA
  TUMSKA 4 / 2
 17. MEGEL SP. Z O.O.
  05-552 JABŁONOWO
  ALEJA KRAKOWSKA 87 / M4
 18. NIKOLSERWIS SP. Z O.O.
  55-200 OŁAWA
  JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 36 / 9
 19. PAZ-WIT BUILDING SP. Z O.O.
  64-560 OSTRORÓG
  SZAMOTULSKA 42
 20. PROBUILD SERVICES SP. Z O.O.
  42-300 MYSZKÓW
  SIKORSKIEGO 53 / 3
 21. PWP NIAGARA HREBENIUKOV SP. J.
  56-400 OLEŚNICA
  LWOWSKA 31 / 101
 22. STARA CEGIELNIA SP. Z O.O.
  39-300 MIELEC
  KORCZAKA 8
 23. VK-BUD SP. Z O.O.
  71-653 SZCZECIN
  RUGIAŃSKA 14 / 22
 24. WIKANA BETULA SP. Z O.O.
  20-703 LUBLIN
  CISOWA 11
 25. WIPO INVEST SP. Z O.O.
  45-715 OPOLE
  KRAPKOWICKA 8A