Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 654 137 podmiotach, z czego 556 824 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. A-PERFECT SP. Z O.O.
  84-240 REDA
  TRZCINOWA 6 / 1
 2. AFB K1 SP. Z O.O.
  31-102 KRAKÓW
  ZWIERZYNIECKA 14 / 4
 3. BD 29 SP. Z O.O.
  00-761 WARSZAWA
  BELWEDERSKA 9A / 5
 4. BEYARO SP. Z O.O.
  91-055 ŁÓDŹ
  ZACHODNIA 21 / 9
 5. BPO ADVISORS SP. Z O.O.
  61-407 POZNAŃ
  WOJCIECHA KORFANTEGO 6
 6. BUDOWA DOMÓW KRISTOM SP. Z O.O.
  43-229 ĆWIKLICE
  SPOKOJNA 53AA
 7. DZIOBAK SP. Z O.O.
  10-543 OLSZTYN
  MICHAŁA KAJKI 3 / 1
 8. EXCLUSIVE LTD SP. Z O.O.
  53-017 WROCŁAW
  WIOSENNA 1 / 1
 9. FV INVEST SP. Z O.O. FV3 SP. KOM.
  02-738 WARSZAWA
  DOMINIKAŃSKA 38
 10. GASTRADE SP. Z O.O.
  39-400 TARNOBRZEG
  MIKOŁAJA KOPERNIKA 32
 11. GLOBAL DIGITAL DATA SP. Z O.O. SP. KOM.
  80-172 GDAŃSK
  TRZY LIPY 3
 12. H55 INN SP. Z O.O.
  00-681 WARSZAWA
  HOŻA 55 / 44
 13. HANNSTER SP. Z O.O.
  05-552 WÓLKA KOSOWSKA
  ALEJA KRAKOWSKA 132 / 1
 14. IMPACT EQUITY SP. Z O.O.
  31-036 KRAKÓW
  HALICKA 10/11 / 103
 15. KARBOX PLUS SP. Z O.O.
  35-105 RZESZÓW
  PRZEMYSŁOWA 14
 16. LOTZWROT.PL SP. Z O.O.
  71-236 SZCZECIN
  GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 72E / 10
 17. PINLAB SP. Z O.O.
  51-163 WROCŁAW
  AL. MARCINA KROMERA 25B
 18. ROXA GROUP SP. Z O.O.
  03-286 WARSZAWA
  MALBORSKA 1 / 11
 19. RW SZCZYRBA SP. J.
  43-190 MIKOŁÓW
  TADEUSZA KOŚCIUSZKI 59
 20. SFERIX SP. Z O.O.
  00-687 WARSZAWA
  WSPÓLNA 63B / 2
 21. SIGDAL SP. Z O.O.
  34-114 TŁUCZAŃ 277
 22. STAR STUDIO SP. Z O.O.
  30-389 KRAKÓW
  KAROLA I JERZEGO DROZDOWSKICH 4E / 2B
 23. UTALKO SP. Z O.O.
  59-230 MIERZOWICE 19
 24. V8 AUTOMATYKA SP. Z O.O.
  14-100 OSTRÓDA
  ADAMA MICKIEWICZA 2 / 3
 25. XBRO SP. Z O.O.
  31-354 KRAKÓW
  MASARSKA 13 / B4