Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 693 271 podmiotach, z czego 582 874 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. AGRO GRODZIEC SP. Z O.O.
  82-550 GRODZIEC 27
 2. ARGIDATA SP. Z O.O.
  41-710 RUDA ŚLĄSKA
  JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 35
 3. ARTENGO GROUP SP. Z O.O.
  00-511 WARSZAWA
  NOWOGRODZKA 31
 4. CABAL INVESTMENTS SP. Z O.O.
  90-062 ŁÓDŹ
  PIOTRKOWSKA 128 / 5
 5. CLARISSA SERVICES SP. Z O.O.
  00-844 WARSZAWA
  GRZYBOWSKA 87
 6. COMAND SP. Z O.O.
  70-777 SZCZECIN
  ANDRZEJA STRUGA 78
 7. CONSULTBERG SP. Z O.O.
  05-110 JABŁONNA
  MIŁA 9
 8. CRIDO CORPORATE FINANCE SP. Z O.O. SP. KOM.
  00-132 WARSZAWA
  GRZYBOWSKA 5A
 9. DW OSTROVIA SP. Z O.O.
  35-310 RZESZÓW
  AL. TADEUSZA REJTANA 20
 10. EM POLAND SP. Z O.O.
  05-070 SULEJÓWEK
  MIODOWA 9
 11. HAUSNER SP. Z O.O.
  80-177 GDAŃSK
  IRYSOWA 12 / 4
 12. HORMETIQ FOREST SP. Z O.O.
  02-496 WARSZAWA
  STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 40A
 13. INNOVA SOLUTIONS SP. Z O.O.
  53-004 WROCŁAW
  KAWALERZYSTÓW 17 / 12
 14. KH CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. KOM.
  81-591 GDYNIA
  SZAFRANOWA 27D / 5
 15. MOHO SP. Z O.O.
  02-495 WARSZAWA
  WARSZAWSKA 47 / 18
 16. MRX SP. Z O.O.
  02-862 WARSZAWA
  FARBIARSKA 73
 17. PB SERVICES SP. Z O.O.
  04-036 WARSZAWA
  ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH 72 / 169
 18. PRIDE LOGISTICS SP. Z O.O.
  42-217 CZĘSTOCHOWA
  KOPERNIKA 17/19
 19. PRZEDSIĘBIORSTWO THERMAL-TECH SP. Z O.O.
  42-202 CZĘSTOCHOWA
  KRÓTKA 27
 20. SKOROLITBUD SP. Z O.O.
  00-021 WARSZAWA
  CHMIELNA 5 / 21A
 21. TEURUS SP. Z O.O.
  80-309 GDAŃSK
  AL. GRUNWALDZKA 472
 22. THERMALIA SP. Z O.O.
  30-048 KRAKÓW
  JULIUSZA LEA 19A / 7
 23. TI GROUP SP. Z O.O.
  35-234 RZESZÓW
  STANISŁAWA TREMBECKIEGO 11A
 24. WADOWSKI MACHINE DESIGN TOOLING SP. KOM.
  03-808 WARSZAWA
  MIŃSKA 25C / 21
 25. WHITE LIGHT CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE SP. Z O.O.
  00-389 WARSZAWA
  JULIANA SMULIKOWSKIEGO 1/3 / 1