Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 722 957 podmiotach, z czego 607 678 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. 2MR SP. Z O.O.
  42-700 LUBLINIEC
  SĄDOWA 6
 2. AREMBUD SP. Z O.O.
  62-500 KONIN
  AMETYSTOWA 28
 3. AUTO24H SP. Z O.O.
  00-052 WARSZAWA
  ŚWIĘTOKRZYSKA 20
 4. CREATIVE CENTER FOR ENGINEERING PL SP. Z O.O.
  00-389 WARSZAWA
  JULIANA SMULIKOWSKIEGO 4 / 212
 5. FAMUR ESTATE SP. Z O.O.
  40-698 KATOWICE
  ARMII KRAJOWEJ 51
 6. FOX MONEY SP. Z O.O.
  02-001 WARSZAWA
  ALEJE JEROZOLIMSKIE 85 / 21
 7. GREAT LEADER SP. Z O.O.
  50-020 WROCŁAW
  MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 74 / 320
 8. HELPCASH FUND SP. Z O.O.
  01-710 WARSZAWA
  WŁOŚCIAŃSKA 15 / 63
 9. HORIZONS SP. Z O.O.
  00-444 WARSZAWA
  GÓRNOŚLĄSKA 2 / 37
 10. INNTEC AUTOMATION SP. Z O.O.
  10-687 JAROTY
  STAWIGUDZKA 8B / 16
 11. INSTYTUT EDUKACJI ARS SP. Z O.O.
  83-332 DZIERŻĄŻNO
  KARTUSKA 19A / 1
 12. KIELBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
  84-208 KIELNO
  FILTROWA 9
 13. M-TRAK SP. Z O.O.
  51-163 WROCŁAW
  AL. MARCINA KROMERA 25B
 14. OSTRANS SP. Z O.O.
  85-022 BYDGOSZCZ
  GDAŃSKA 89 / 2
 15. PANDA FINANSE SP. Z O.O.
  02-645 WARSZAWA
  MAHATMY GANDHIEGO 27 / 53
 16. PHUMIN SP. Z O.O.
  87-100 TORUŃ
  BYDGOSKA 1
 17. REGGERS SP. Z O.O.
  00-140 WARSZAWA
  ALEJA SOLIDARNOŚCI 117
 18. RGRE SP. Z O.O.
  01-842 WARSZAWA
  ALEJA WŁADYSŁAWA REYMONTA 52
 19. SENGET SP. Z O.O.
  00-844 WARSZAWA
  GRZYBOWSKA 80/82 / 700
 20. SITEHANDS POLAND SP. Z O.O.
  00-203 WARSZAWA
  BONIFRATERSKA 17
 21. SMILE PROJECT SP. Z O.O.
  90-562 ŁÓDŹ
  ŁĄKOWA 7
 22. STAPLES CENTER SP. Z O.O.
  50-020 WROCŁAW
  MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 74 / 320
 23. TL TRANS SP. Z O.O.
  16-515 PUŃSK
  ADAMA MICKIEWICZA 49
 24. TOR KRZYWA SP. Z O.O.
  59-706 OSŁA 1JA
 25. VAPROX SP. Z O.O.
  00-844 WARSZAWA
  GRZYBOWSKA 80/82 / 700