Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 733 436 podmiotach, z czego 614 319 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. 300HOLDING SP. Z O.O.
  00-066 WARSZAWA
  PLAC STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 2
 2. ALTERM SP. Z O.O. SP. KOM.
  35-105 RZESZÓW
  TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO 16 / 17
 3. APROSCARE SP. Z O.O. SP. KOM.
  00-685 WARSZAWA
  POZNAŃSKA 21 / 48
 4. APT-EMPLOYER SP. Z O.O.
  20-331 LUBLIN
  GRENADIERÓW 13
 5. BADEMOOR SP. Z O.O.
  02-703 WARSZAWA
  BUKOWIŃSKA 8 / 1103
 6. CENTRUM MEDYCYNY KLINICZNEJ I ESTETYCZNEJ DIMEDICAL SP. Z O.O.
  90-702 ŁÓDŹ
  LEGIONÓW 40 / 19
 7. CLEAN STORE POLAND SP. Z O.O.
  02-409 WARSZAWA
  OBYWATELSKA 7 / 253
 8. DARDANELE GAMES SP. Z O.O.
  31-161 KRAKÓW
  SZLAK 9 / 9
 9. ECP SECURITY SP. Z O.O.
  30-732 KRAKÓW
  PŁK. STANISŁAWA DĄBKA 22B
 10. EURO-ELEKTRO POLSKA SP. Z O.O. SP. KOM.
  40-486 KATOWICE
  KOLISTA 25
 11. FINANZE DORATE SP. Z O.O.
  41-200 SOSNOWIEC
  BRACI MIEROSZEWSKICH 120
 12. FRIHED SP. Z O.O.
  19-400 OLECKO
  STANISŁAWA LEMA 8
 13. KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE REGIONALNE SP. Z O.O.
  87-100 TORUŃ
  PLAC TEATRALNY 2
 14. LYRA BUSINESS GROUP SP. Z O.O.
  00-336 WARSZAWA
  MIKOŁAJA KOPERNIKA 30 / 537
 15. METALBUD IMPORT EKSPORT SP. Z O.O.
  21-045 ŚWIDNIK
  ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH 1
 16. MGM 3 SP. Z O.O.
  50-040 WROCŁAW
  PODWALE 37 / 38
 17. MIRROR INVESTMENT SP. Z O.O.
  37-420 RUDNIK NAD SANEM
  POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 11
 18. PDC INDUSTRIAL CENTER 119 SP. Z O.O.
  00-131 WARSZAWA
  GRZYBOWSKA 2 / 29
 19. PEYFORD INVESTMENTS SP. Z O.O.
  61-737 POZNAŃ
  27 GRUDNIA 3
 20. RAMSTEL SP. Z O.O.
  32-065 KRZESZOWICE
  TRZEBIŃSKA 17
 21. RENNE SP. Z O.O.
  78-650 MIROSŁAWIEC
  ZAMKOWA 31
 22. SOL-EKO SP. Z O.O.
  21-050 KĘBŁÓW 4
 23. TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
  55-080 SMOLEC
  ŁUBINOWA 10 / 7
 24. TECNICO SP. Z O.O.
  01-031 WARSZAWA
  ALEJA JANA PAWŁA II 61 / 303
 25. TOMSOY SP. Z O.O.
  67-100 NOWA SÓL
  W. WITOSA 38 / 3