Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 750 404 podmiotach, z czego 624 557 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. ALIKA POLSKA SP. Z O.O.
  04-647 WARSZAWA
  WIDOCZNA 65 / 7
 2. AMICA TRANSPORT SP. Z O.O.
  05-500 PIASECZNO
  KINESKOPOWA 1B / 127
 3. AP TLC SP. Z O.O.
  96-500 SOCHACZEW
  PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 12 / 33
 4. ARTISFIT SP. Z O.O.
  00-511 WARSZAWA
  NOWOGRODZKA 31
 5. AVOLAB SP. Z O.O.
  00-095 WARSZAWA
  PLAC BANKOWY 2
 6. BAKOV SP. Z O.O.
  00-105 WARSZAWA
  TWARDA 18
 7. BUCHOWSKI SP. Z O.O.
  16-400 SUWAŁKI
  ALFREDA LITYŃSKIEGO 16 B / 15
 8. DEPUTO WINDYKACJA SP. Z O.O.
  50-071 WROCŁAW
  PL. WOLNOŚCI 7 / 206
 9. FORT PARK SP. Z O.O.
  85-079 BYDGOSZCZ
  TADEUSZA KOŚCIUSZKI 27
 10. FUTURE FRIENDLY FOODS SP. Z O.O.
  05-500 PIASECZNO
  GAŁCZYŃSKIEGO 15
 11. GLO INVESTMENT SP. Z O.O.
  26-065 PODZAMCZE
  ŹRÓDLANA 112
 12. GOLD & SILVER SP. Z O.O.
  65-001 ZIELONA GÓRA
  STANISŁAWA STASZICA 9D / 22
 13. JZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA SP. Z O.O.
  05-230 KOBYŁKA
  KRASZEWSKA 3A / 2
 14. LEGION STOLICA SP. Z O.O.
  03-543 WARSZAWA
  BARKOCIŃSKA 15 / 29
 15. MADART INWESTYCJE SP. Z O.O.
  44-240 ŻORY
  OSIEDLE KSIĘCIA WŁADYSŁAWA 7A / 41
 16. OSIEDLE JAKUBOWE SP. Z O.O.
  76-200 SŁUPSK
  WILEŃSKA 36 / 4
 17. PRO SPORT DEVELOPMENT SP. Z O.O.
  35-323 RZESZÓW
  MARCINA FILIPA 26 / 4
 18. PROSENIOR 24 SP. Z O.O.
  02-233 WARSZAWA
  SERWITUTY 23
 19. RD OIL SP. Z O.O.
  33-390 ŁĄCKO 64
 20. RGD 11 SP. Z O.O.
  01-042 WARSZAWA
  OKOPOWA 56 / 206
 21. RMS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. KOM.
  21-400 ŁUKÓW
  BOLESŁAWA PRUSA 2I
 22. RWJ DEVELOPMENT SP. Z O.O. W ORGANIZACJI SP. KOM.
  00-355 WARSZAWA
  TAMKA 29 / 20
 23. TWINDUST II SP. Z O.O.
  87-100 TORUŃ
  WIELKI RÓW 30A
 24. ULEX HYGIEN QUALITY PACKAGING SP. Z O.O.
  43-300 BIELSKO-BIAŁA
  TEODORA TOMASZA JEŻA 15
 25. VENA HANDEL USŁUGI SP. Z O.O.
  62-709 MALANÓW
  TURECKA 24