Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 692 920 podmiotach, z czego 582 524 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. ADTELIER SP. Z O.O. SP. KOM.
  03-403 WARSZAWA
  ŻEGLUGI WIŚLANEJ 8A / 4
 2. ARCHICOM MARINA 4 SP. Z O.O.
  50-345 WROCŁAW
  KSAWEREGO LISKEGO 7
 3. B&K BRYLBUD SP. Z O.O.
  80-209 DOBRZEWINO
  DWORSKA 30
 4. BUNSCHA 2 ATUT SP. Z O.O. SP. KOM.
  31-133 KRAKÓW
  JULIUSZA LEA 202A
 5. COMFORTLIFE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
  02-384 WARSZAWA
  WŁODARZEWSKA 62A / U2
 6. DRUGIE DNO BROWAR SP. Z O.O.
  04-634 WARSZAWA
  MICHAŁA KAJKI 41/43 / 10
 7. EXPERIES SP. Z O.O.
  03-885 WARSZAWA
  KSIĘCIA ZIEMOWITA 53/3A / 8
 8. FEAT SOFTWARE SP. Z O.O.
  02-662 WARSZAWA
  ŚWIERADOWSKA 47
 9. FREMO SP. Z O.O.
  00-789 WARSZAWA
  HUMAŃSKA 8 / 3
 10. FSMNW WARSZAWA 4 SP. Z O.O.
  00-032 WARSZAWA
  PRZESKOK 2
 11. GM STARBUD SP. Z O.O.
  27-200 STARACHOWICE
  SKŁADOWA 25
 12. GREMI M. GAŁKA G. KURCZEWSKI SP. J.
  94-102 ŁÓDŹ
  NOWE SADY 73
 13. KMD SZKOLENIA SP. Z O.O.
  93-521 ŁÓDŹ
  GRANITOWA 13/15
 14. LEGAR SP. Z O.O.
  58-370 BOGUSZÓW-GORCE
  NADZIEI 12
 15. NEXCORP SP. Z O.O.
  50-547 WROCŁAW
  KAMIENNA 109 / 2
 16. PURNIT SP. Z O.O.
  81-350 GDYNIA
  PL. KASZUBSKI 7 / 29
 17. PYRA FRESH SP. Z O.O.
  64-834 PROSNA 40
 18. ROSE HILL SP. Z O.O.
  02-672 WARSZAWA
  DOMANIEWSKA 17/19 / 133
 19. SEVEN SEAS SP. Z O.O.
  26-600 RADOM
  1905 ROKU 21 / 101
 20. SKILLS NET EU SP. Z O.O.
  01-401 WARSZAWA
  GÓRCZEWSKA 62/64 / 11
 21. TIDIO POLAND SP. Z O.O.
  80-322 GDAŃSK
  PODHALAŃSKA 15B
 22. TRISMEGIS STUDIO SP. Z O.O.
  91-356 ŁÓDŹ
  TRUSKAWKOWA 16
 23. WYPRAWA CLASSIC CARS SP. Z O.O. SP. KOM.
  05-152 CZOSNÓW
  HOLENDERSKA 4B
 24. ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI PAWEŁ TOMCZYK SP. J.
  62-080 LUSOWO
  ŚWIT 6
 25. ŁAZY 157 SP. Z O.O. R&B SP. KOM.
  01-163 WARSZAWA
  JANA OSTROROGA 27 / 29