Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 761 734 podmiotach, z czego 631 943 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. BINGO PLUS SP. Z O.O.
  50-020 WROCŁAW
  MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 74 / 320
 2. BK INVESTMENTS SP. Z O.O.
  35-303 RZESZÓW
  GRUDNIOWA 6 / 2
 3. CAROTRANS SP. Z O.O.
  32-500 CHRZANÓW
  HENRYKA JORDANA 5
 4. CBD VITA SP. Z O.O.
  41-200 SOSNOWIEC
  STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 59A
 5. EASFAS SP. Z O.O.
  32-003 PODŁĘŻE 453
 6. EKO TEXTIL TRADE SP. Z O.O.
  80-809 GDAŃSK
  WŁADYSŁAWA CIESZYŃSKIEGO 36 / 56
 7. ELZANO SP. Z O.O.
  02-530 WARSZAWA
  KIELECKA 41A / 8
 8. FINANSELA SP. Z O.O.
  99-100 ŁĘCZYCA
  DOMINIKAŃSKA 8C / 25
 9. FREE LOOK RETAIL SP. Z O.O.
  50-078 WROCŁAW
  STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 4 / 29
 10. GREYCOLAB SP. Z O.O.
  30-554 KRAKÓW
  ZAMKNIĘTA 10 / 1.5
 11. IVONIK SP. Z O.O.
  20-150 LUBLIN
  MARIANA RAPACKIEGO 17
 12. LOBCARS SP. Z O.O.
  42-215 CZĘSTOCHOWA
  KIEDRZYŃSKA 104 / 2
 13. LOCALIFE SP. Z O.O.
  31-044 KRAKÓW
  GRODZKA 42 / 1
 14. MERAXES HODOWLA CEBUL FIRMA WYKONAWCZA SP. Z O.O.
  71-771 SZCZECIN
  ROSTOCKA 160
 15. MULTI MENEDŻER SYSTEM SP. Z O.O.
  10-089 OLSZTYN
  JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 27 / 20
 16. NK DEVELOP SP. Z O.O.
  80-809 GDAŃSK
  PROF. JÓZEFA WIĘCKOWSKIEGO 5 / 24
 17. OCHYNSKI HOLDING SP. Z O.O.
  30-509 KRAKÓW
  KALWARYJSKA 33
 18. PRIM GROUP SP. Z O.O. SP. KOM.
  62-200 GNIEZNO
  JABŁONIOWA 22A
 19. RAINBOW STUDIOS SP. Z O.O.
  00-336 WARSZAWA
  MIKOŁAJA KOPERNIKA 30 / 531
 20. SELBUD. PL SP. Z O.O.
  27-200 STARACHOWICE
  BUGAJ 83 / 35
 21. SYSTEMSTALL SP. Z O.O.
  42-500 BĘDZIN
  MODRZEJOWSKA 70
 22. TECHNO-L PRO SP. Z O.O.
  37-700 PRZEMYŚL
  BAKOŃCZYCKA 7 / 308
 23. TIMSHEL SERVICES SP. Z O.O.
  00-774 WARSZAWA
  DOLNA 30 / 3
 24. TRAXHOLD SP. Z O.O.
  00-716 WARSZAWA
  BARTYCKA 22B / 21A
 25. TWINCARD SP. Z O.O.
  00-838 WARSZAWA
  PROSTA 68