Global Information Network
 

Pozostałe wydarzenia z Krajowego Rejestru Sądowego dla
"START" SP. Z O.O.

UZNAMSKA 20
03-699 WARSZAWA

KRS 0000195768

Pozostałe zdarzenia z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

 Dane podmiotu

W dniu rejestracji firma posiadała następujące dane:
Dla "

Forma prawna

":
 • Wpisano:
  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dla "

Regon

":
 • Wpisano:
  008203725
Dla "

Nazwa firmy

":
 • Wpisano:
  START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dla "

Wcześniejsza rejestracja

":
 • Wpisano:
  RHB SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY 17492
Dla "

Czy umowa spółki cywilnej

":
 • Wpisano:
  NIE
 
 

 Siedziba i adres podmiotu

W dniu rejestracji firma posiadała następujące dane:
Dla "

Siedziba

":
 • Wpisano:
  POLSKA MAZOWIECKIE M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA WARSZAWA
Dla "

Adres

":
 • Wpisano:
  UZNAMSKA 20 03-699 WARSZAWA POLSKA
 

 Informacje o umowie

W dniu rejestracji firma posiadała następujące dane:
Dla "

Informacje o umowie i statucie

":
 • Wpisano:
  18-01-1989
 

 Czas na jaki utworzono spółkę

W dniu rejestracji firma posiadała następujące dane:
Dla "

Czas, na jaki utworzono spółkę

":
 • Wpisano:
  NIEOZNACZONY
Dla "

Czy wspólnik może mieć jeden czy więcej udziałów

":
 • Wpisano:
  TAK
 

 Kapitał spółki

W dniu rejestracji firma posiadała następujące dane:
Dla "

Wysokość kapitału zakładowego

":
 • Wpisano:
  10000
 

 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

W dniu rejestracji firma posiadała następujące dane:
Dla "

Nazwa organu reprezentującego

":
 • Wpisano:
  ZARZĄD
Dla "

Sposób reprezentacji spółki

":
 • Wpisano:
  1) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
 

 Przedmiot działalności

W dniu rejestracji firma posiadała następujące dane:
 • Wpisano:
  • Przedmiot działania wg PKD

   :
   45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • Wpisano:
  • Przedmiot działania wg PKD

   :
   45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
 

 Informacja o postępowaniu upadłościowym

W dniu rejestracji firma posiadała następujące dane:
Dla "

Informacje o ogłoszeniu upadłości

":
 • Wpisano:
  SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH XVII - U - 285/98 04.12.1998
INNE INFORMACJE