Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 704 518 podmiotach, z czego 592 400 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. ANDRUŚ MARTYNOWICZ SP. J.
  51-312 WROCŁAW
  BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 304
 2. AUTOMAR SP. Z O.O.
  45-054 OPOLE
  GRUNWALDZKA 10
 3. BOO AND BEE SP. Z O.O.
  18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
  LUDOWA 54 / 10
 4. CHALAWAN STAR SP. Z O.O.
  96-300 ŻYRARDÓW
  JAKTOROWSKA 40
 5. DENTALOOK SP. Z O.O.
  01-204 WARSZAWA
  SIEDMIOGRODZKA 1 / U1
 6. EKOM BIS SP. Z O.O. SP. KOM.
  26-052 NOWINY
  ZAKŁADOWA 29
 7. EM-GROUP MULTIMEDIA SP. Z O.O.
  62-800 KALISZ
  FRYDERYKA CHOPINA 23 / 120
 8. FOOTRE SP. Z O.O.
  16-420 WITÓWKA 8
 9. GOSPODARSTWO ROLNE MIKOSZÓW SP. Z O.O.
  50-367 WROCŁAW
  WYB. LUDWIKA PASTEURA 18 / 1F
 10. INVERSE SP. Z O.O.
  43-243 WISŁA WIELKA
  POLNA 44
 11. IQAR SP. Z O.O.
  30-102 KRAKÓW
  WŁADYSŁAWA SYROKOMLI 3 / 2
 12. IZABELA BUSZEWICZ SOLUTIONS SP. Z O.O.
  26-067 OBLĘGÓR
  STUDZIANKI 40
 13. KIMA POLAND SP. Z O.O.
  02-940 WARSZAWA
  ŚW. BONIFACEGO 90 / 10
 14. LANWAR SP. Z O.O. SP. KOM.
  60-176 POZNAŃ
  CMENTARNA 22
 15. MARS WOLAŃSKI STRZESZKOWSKI SP. J.
  28-100 BUSKO-ZDRÓJ
  JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 2A
 16. POLSKI SOLAR PROJECT 12 SP. Z O.O.
  50-130 WROCŁAW
  RZEŹNICZA 28 / 31
 17. POLSKI SOLAR PROJECT 16 SP. Z O.O.
  50-130 WROCŁAW
  RZEŹNICZA 28 / 31
 18. PWO SERWIS SP. Z O.O.
  02-624 WARSZAWA
  PUŁAWSKA 140
 19. ROTEL AUTOMATIC SP. Z O.O.
  67-100 NOWA SÓL
  SKARGI 6F / 63
 20. RUBIKON-WEST SP. Z O.O.
  45-084 OPOLE
  WSPÓLNA 9
 21. RUST WORD SP. Z O.O.
  01-145 WARSZAWA
  ERAZMA CIOŁKA 13 / 121
 22. TAI WORK INVEST SP. Z O.O.
  80-180 GDAŃSK
  WIEŻYCKA 20
 23. THINK4U SP. Z O.O.
  03-286 WARSZAWA
  MALBORSKA 1 / 11
 24. TRIFORUM SP. Z O.O. SP. KOM.
  80-252 GDAŃSK
  JAŚKOWA DOLINA 4 / 3
 25. YELDBOOK SP. Z O.O.
  15-312 BIAŁYSTOK
  ZWIERZYNIECKA 10 / 1