Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 660 667 podmiotach, z czego 561 329 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. 4TESS GROUP SP. Z O.O. SP. KOM.
  85-877 SOPOT
  ŚWIEMIROWSKA 128 / 2
 2. AGENCJA SPORTOWA SP. Z O.O.
  02-708 WARSZAWA
  BZOWA 9A
 3. AREZZO INVESTMENTS SP. Z O.O.
  00-844 WARSZAWA
  GRZYBOWSKA 87
 4. BEETROOT GROUP SP. Z O.O.
  00-586 WARSZAWA
  FLORY 3 / 10
 5. CENTRUM SERWISOWE AUTO24 SP. Z O.O.
  03-759 WARSZAWA
  OTWOCKA 1B
 6. CITY PROGUARD 4 SP. Z O.O.
  00-193 WARSZAWA
  STAWKI 2
 7. ENELEO SP. Z O.O.
  90-508 ŁÓDŹ
  GDAŃSKA 90 / 3-4
 8. ERMATIK SP. Z O.O.
  91-336 ŁÓDŹ
  GLINIANA 29/33
 9. FRESH WORD SP. Z O.O.
  02-001 WARSZAWA
  AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 85 / 21
 10. GERMAN INNOWACJE SP. Z O.O.
  36-061 WYSOKA GŁOGOWSKA 182
 11. GET RIDE SP. Z O.O.
  71-441 SZCZECIN
  CYFROWA 6
 12. HMS HOLDINGS SP. Z O.O.
  55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE
  IRYSOWA 8
 13. INŻYNIERIA KLINICZNA OKORSKI GRABOWSKI SP. J.
  01-796 WARSZAWA
  DUCHNICKA 3
 14. NEKSIS SP. Z O.O.
  42-605 TARNOWSKIE GÓRY
  JÓZEFA KOROLA 15
 15. NESTRAL SP. Z O.O.
  00-803 WARSZAWA
  ALEJE JEROZOLIMSKIE 56C
 16. NIEZALEŻNA KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA SP. Z O.O.
  04-077 WARSZAWA
  GROCHOWSKA 217 / 15
 17. NYQUISTA SP. Z O.O. SP. KOM.
  05-070 SULEJÓWEK
  JANA III SOBIESKIEGO 153
 18. PARKTEL-STORE SP. Z O.O. SP. KOM.
  53-445 WROCŁAW
  SZCZĘŚLIWA 33
 19. REFINERY GROUP SP. Z O.O.
  02-654 WARSZAWA
  PRZEJAZD 4 / 49
 20. SLIWAR SP. Z O.O.
  87-200 WĄBRZEŹNO
  1 MAJA 40
 21. SUSHI SMAKI SP. Z O.O.
  90-348 ŁÓDŹ
  TYLNA 5 / 4
 22. UMBRELLA CORPORATION LTD SP. Z O.O.
  02-181 WARSZAWA
  MACIEJKI 13
 23. UNIMEX POLAND SP. Z O.O. SP. KOM.
  01-134 WARSZAWA
  WOLSKA 64A / 19
 24. VS LOGISTICS SP. Z O.O.
  50-127 WROCŁAW
  ŚW. MIKOŁAJA 56-57 / 107
 25. ZDROWIE PORADNIA OGÓLNA CZUBAJ-ARAMOWICZ, NOWAK SP. J.
  98-300 WIELUŃ
  ADAMA MICKIEWICZA 12