Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 728 191 podmiotach, z czego 611 227 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. A&M MAR-POL IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.
  36-245 NOZDRZEC 17
 2. ABM GLOBAL SP. Z O.O. SP. KOM.
  42-200 CZĘSTOCHOWA
  GEN. MIECZYSŁAWA DĄBKOWSKIEGO 9
 3. AJJKB SP. Z O.O.
  15-082 BIAŁYSTOK
  ŚWIĘTOJAŃSKA 12A
 4. BFL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. KOM.
  50-202 WROCŁAW
  KSIĘCIA WITOLDA 49 / 14
 5. BOSZCZYK NIERUCHOMOŚCI SP. J.
  26-001 DĄBROWA 346B
 6. C3 NET I SP. Z O.O.
  59-970 ZAWIDÓW
  PL. ZWYCIĘSTWA 27
 7. EROLLER SP. Z O.O.
  73-108 MOTANIEC 2C
 8. GREATS SP. Z O.O.
  63-500 OSTRZESZÓW
  PIASTOWSKA 6
 9. IMPET BIS SP. Z O.O. SP. KOM.
  03-228 WARSZAWA
  MARYWILSKA 34
 10. JAXAN SP. Z O.O.
  50-502 WROCŁAW
  HUBSKA 62B / 39
 11. KAROZA SP. Z O.O.
  02-672 WARSZAWA
  DOMANIEWSKA 47 / 408
 12. KRAINA OZE SP. Z O.O.
  51-215 WROCŁAW
  ZATORSKA 74 / 8
 13. MALSKON 2 SP. Z O.O.
  58-100 ŚWIDNICA
  WAŁBRZYSKA 52 / 1
 14. MARGOS SP. Z O.O. SP. KOM.
  20-340 LUBLIN
  GARBARSKA 16
 15. NEUROCENTRUM MERTA SP. J.
  34-100 JAROSZOWICE 7
 16. OLLY S GROUP SP. Z O.O.
  20-481 LUBLIN
  KAROLA OLSZEWSKIEGO 11
 17. OPW POLSKA SP. Z O.O.
  43-300 BIELSKO-BIAŁA
  ADAMA MICKIEWICZA 19
 18. POHON SP. Z O.O.
  61-160 DASZEWICE
  WIERZBOWA 19 / 1
 19. POLONICA DEWELOPER.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SP. KOM.
  25-116 KIELCE
  KSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 268
 20. PRACOWNIA ZIELARSKA SP. Z O.O.
  81-198 GDYNIA
  ANTONIEGO ABRAHAMA 13 B
 21. RPN SP. Z O.O. SP. KOM.
  81-350 GDYNIA
  PL. KASZUBSKI 8 / 311
 22. SMART BUSINESS SELECTION SP. Z O.O.
  20-713 LUBLIN
  WERTERA 18
 23. SMART QUALITY SP. Z O.O.
  35-603 RZESZÓW
  XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 31 / 29
 24. TASTE OF CHINA SP. Z O.O.
  81-393 GDYNIA
  ŚWIĘTOJAŃSKA 66
 25. ZHU GOMES SP. Z O.O. SP. KOM.
  63-400 WTÓREK
  OSTROWSKA 2A