Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 801 337 podmiotach, z czego 655 435 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. BE.MOD SP. Z O.O.
  41-902 BYTOM
  KĘDZIERZYŃSKA 17 A / 206
 2. CAPITAL SKI SP. Z O.O.
  02-202 WARSZAWA
  DRAWSKA 22
 3. CAŁY TEN ROCK SP. Z O.O.
  00-468 WARSZAWA
  GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO 1
 4. CERAM SP. Z O.O.
  01-464 WARSZAWA
  GÓRCZEWSKA 200 / 301
 5. DWWA SP. Z O.O.
  14-100 OSTRÓDA
  ARMII KRAJOWEJ 8 / 18
 6. E-COMMERCIUM SP. Z O.O. SP. KOM.
  00-367 WARSZAWA
  MIKOŁAJA KOPERNIKA 5 / LU8
 7. FUTURE FRIENDLY FARM SP. Z O.O.
  02-001 WARSZAWA
  ALEJE JEROZOLIMSKIE 93
 8. GRESSDOLO SP. Z O.O.
  43-100 TYCHY
  SIENKIEWICZA 7
 9. GRUPPO MODERNO SP. Z O.O.
  00-511 WARSZAWA
  NOWOGRODZKA 31
 10. HELECTRA SP. Z O.O.
  81-153 GDYNIA
  ADM. J. UNRUGA 111
 11. INDEUM SP. Z O.O. SP. KOM.
  14-100 OSTRÓDA
  PRZEMYSŁOWA 8
 12. INNOVERA SP. Z O.O.
  00-132 WARSZAWA
  GRZYBOWSKA 12/14 / 22
 13. ISTOMINIA LTD SP. Z O.O.
  00-844 WARSZAWA
  GRZYBOWSKA 80/82 / 700/50
 14. K8 INVEST SP. Z O.O.
  86-032 NIEMCZ
  KS. HENRYKA MROSSA 14
 15. KWW-TOP WILLA SP. Z O.O. SP. KOM.
  60-119 POZNAŃ
  ANTONIEGO ANDRZEJEWSKIEGO 5 / 1
 16. MDL SP. Z O.O.
  02-776 WARSZAWA
  DERENIOWA 2 / 207
 17. MELKIRK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  00-839 WARSZAWA
  TOWAROWA 28
 18. MIL-BAN SP. Z O.O.
  60-204 POZNAŃ
  GÓRKI 15 / 9
 19. MS GROUP SP. Z O.O.
  02-672 WARSZAWA
  DOMANIEWSKA 37 / 2.43
 20. O3M SP. Z O.O.
  05-507 BRZEŚCE
  WILANOWSKA 98
 21. OYOURHOUSE SP. Z O.O.
  08-110 SIEDLCE
  BROWARNA 1 / 2
 22. SANDEX ŁOŚ & RZEPKO SP. J.
  37-300 LEŻAJSK
  PODOLSZYNY 53
 23. SEQRED S.A. SP. KOM.
  02-432 WARSZAWA
  RYBNICKA 52
 24. SMART CAPITAL PROPERTY INVESTMENTS FUND SP. Z O.O.
  01-209 WARSZAWA
  HRUBIESZOWSKA 6A
 25. WAWA SP. Z O.O.
  62-035 KÓRNIK
  ANTONIEGO WRÓBLEWSKIEGO 32