Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 822 902 podmiotach, z czego 666 525 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. ALLIUM PHARMA SP. Z O.O.
  33-100 TARNÓW
  SZKOTNIK 2B
 2. ATENDE INDUSTRIES SP. Z O.O.
  04-163 WARSZAWA
  OSTROBRAMSKA 86
 3. BUTA INDUS SOLUTION SP. Z O.O.
  00-851 WARSZAWA
  WALICÓW 11 / 142
 4. CAPITAL MIG HOLDING SP. Z O.O. SP. J.
  31-871 KRAKÓW
  OSIEDLE DYWIZJONU 303 PAWILON 1
 5. DAN IDEA GROUP SP. Z O.O.
  85-224 BYDGOSZCZ
  ŚW. TRÓJCY 28 / 5
 6. FURNITECH SP. Z O.O.
  98-400 SOPEL 8
 7. GS WORK SP. Z O.O.
  66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
  ZAUŁEK 1
 8. HOT DONUT SP. Z O.O.
  41-500 CHORZÓW
  WOLNOŚCI 38
 9. KJ INVEST POLAND SP. Z O.O.
  66-220 ŁAGÓWEK 1W
 10. KRUK LOGISTIC SP. Z O.O.
  64-800 CHODZIEŻ
  GEN. JÓZEFA BEMA 4
 11. MARKET ACCESS SOCIETY SP. Z O.O.
  30-605 KRAKÓW
  ALEKSANDRA FREDRY 13
 12. MASZNAJUTRO.PL SP. Z O.O.
  30-527 KRAKÓW
  NADWIŚLAŃSKA 3 / 3
 13. MEDIAEXPERT S.A.
  02-342 WARSZAWA
  ALEJE JEROZOLIMSKIE 162
 14. MILLENIA FORT-INWESTYCJE 2 WAWEL SERVICE SP. Z O.O.
  31-101 KRAKÓW
  PLAC NA GROBLACH 21
 15. NATURAL CORP INVEST SP. Z O.O.
  31-463 KRAKÓW
  PROF. HENRYKA WERESZYCKIEGO 3
 16. NATURALNIE ZDROWI SP. Z O.O.
  35-607 RZESZÓW
  KAROLA KARPA 55 / 12
 17. NOME SP. Z O.O.
  05-505 BIAŁY ŁUG
  KONWALII MAJOWYCH 2
 18. NUTRITION SOURCES SP. Z O.O.
  00-389 WARSZAWA
  JULIANA SMULIKOWSKIEGO 4 / 212
 19. PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ SP. Z O.O.
  32-440 SUŁKOWICE
  SZKOLNA 9
 20. SIRON SP. Z O.O.
  01-625 WARSZAWA
  ADAMA MICKIEWICZA 37 / 58
 21. SKO-BUD2 SP. Z O.O. SP. KOM.
  30-806 KRAKÓW
  CHŁOPSKA 5
 22. SM INVESTMENTS SP. Z O.O.
  54-129 WROCŁAW
  STEFANA DRZEWIECKIEGO 19F / 18
 23. SOLLEO SP. Z O.O.
  80-252 GDAŃSK
  JAŚKOWA DOLINA 9 / 4
 24. TALEMAX PRZYSZŁOŚĆ TECHNOLOGII BANKOWYCH SP. Z O.O. SP. KOM.
  60-476 POZNAŃ
  JASIELSKA 16
 25. VIKTOR SHVED EXPORT IMPORT SP. Z O.O.
  74-407 BOLESZKOWICE
  WOJSKA POLSKIEGO 10C / A