Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 857 766 podmiotach, z czego 681 176 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. AF-AM SERVICE SP. Z O.O.
  58-500 JELENIA GÓRA
  KAROLA MIARKI 52
 2. ATK REDITUS SP. Z O.O.
  87-100 TORUŃ
  ADAMA ASNYKA 16B / 22
 3. BARTIMEX GROUP SP. Z O.O.
  42-274 KORZONEK 84
 4. BILANS KSIĘGOWOŚĆ I KADRY SP. Z O.O.
  62-020 SWARZĘDZ
  DWORCOWA 7 / 114
 5. BIS SP Z O.O SP. Z O.O.
  77-430 KRAJENKA
  SŁOWACKIEGO 13
 6. BRESH SP. Z O.O.
  02-359 WARSZAWA
  GRÓJECKA 78 / 137
 7. DREAMWINGS SP. Z O.O.
  05-077 WARSZAWA
  GRANITOWA 8
 8. GIZER SP. Z O.O.
  02-757 WARSZAWA
  PORY 78
 9. ICON BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
  81-056 GDYNIA
  HELSKA 14
 10. ISOPROTECT SP. Z O.O.
  42-200 CZĘSTOCHOWA
  ŚLĄSKA 22 / 16
 11. KASKALAR SP. Z O.O.
  60-521 POZNAŃ
  JULIUSZA SŁOWACKIEGO 55 / 1
 12. KOLCHIS SP. Z O.O.
  00-801 WARSZAWA
  CHMIELNA 73
 13. M.B. BATALION - AUTO & DRILL SP. J.
  18-400 ŁOMŻA
  ADAMA MICKIEWICZA 63 / 3
 14. MAKK INVEST SP. Z O.O.
  24-140 NAŁĘCZÓW
  HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO 62C / 7
 15. OCHRONA WILANÓW SP. Z O.O.
  00-571 WARSZAWA
  ALEJA ARMII LUDOWEJ 6 / 164
 16. ONLY SP. Z O.O.
  44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
  JESIONKA 35A
 17. OUTSTAFF SP. Z O.O.
  85-041 BYDGOSZCZ
  RACŁAWICKA 9 / 71
 18. PANDA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
  53-148 WROCŁAW
  WOLBROMSKA 18 / 1B
 19. POLAND BUSINESS CENTER SP. Z O.O.
  02-656 WARSZAWA
  KSAWERÓW 3
 20. PROJEKT EQUITY 25 SP. Z O.O.
  05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
  WARSZAWSKA 8 / U3
 21. RM7 SP. Z O.O.
  55-080 KRZEPTÓW
  ZIOŁOWA 5A
 22. ROBADA SP. Z O.O.
  45-115 OPOLE
  ANDRZEJA MIELĘCKIEGO 6
 23. TECHWIND SP. Z O.O.
  83-332 GDAŃSK
  PIASTOWSKA 46 / 12
 24. TRUST CAPITAL SP. Z O.O.
  93-120 ŁÓDŹ
  STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 209C / 44
 25. ZWOLIŃSCY MED SP. Z O.O.
  02-595 WARSZAWA
  PUŁAWSKA 81