Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 801 525 podmiotach, z czego 652 468 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. 3D ZEVS PRINTING SP. Z O.O.
  02-682 WARSZAWA
  BOKSERSKA 1 / 304
 2. A.R.F.A. GROUP SP. Z O.O. SP. KOM.
  80-175 GDAŃSK
  MYŚLIWSKA 116
 3. AGENCJA WOJNAR SP. Z O.O.
  44-251 RYBNIK
  BOGUSZOWICKA 140
 4. AGILE LEGAL AND TAX JANECZEK MRÓZ ADWOKACI I DORADCY PODATKOWI SPÓŁKA PARTNERSKA
  31-048 KRAKÓW
  ŚW. GERTRUDY 14 / 3
 5. BIG DATA SYSTEMS SP. Z O.O.
  04-346 WARSZAWA
  SZKLANYCH DOMÓW 5 / U6
 6. CONSBROK SP. Z O.O.
  30-504 KRAKÓW
  KALWARYJSKA 33 / 31
 7. E-PODATKI MPA SP. Z O.O.
  60-537 POZNAŃ
  KOŚCIELNA 33 / U1
 8. EUREDA SP. Z O.O.
  15-657 BIAŁYSTOK
  KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 116
 9. HYPOINT SP. Z O.O.
  30-094 KRAKÓW
  GÓRNA 9 / 4
 10. JB JERZY BURY STUDNIE GŁĘBINOWE SP. KOM.
  44-100 GLIWICE
  TARNOGÓRSKA 8
 11. LERAND SP. Z O.O.
  66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
  KRÓTKA 4
 12. LPW PROJEKT SP. Z O.O.
  40-599 KATOWICE
  ŻELIWNA 38
 13. M.F.INVEST SP. Z O.O.
  64-920 PIŁA
  WIOSNY LUDÓW 65C
 14. MARCUS SP. Z O.O.
  41-711 RUDA ŚLĄSKA
  RÓWNOLEGŁA 9A / 6
 15. MERHR SP. Z O.O.
  90-135 ŁÓDŹ
  PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 40 / 1
 16. MV BRANDS KACPERCZYK SP. J.
  02-471 WARSZAWA
  CEGIELNIANA 19 / 2
 17. PERFECT WORK SP. Z O.O.
  20-704 LUBLIN
  WOJCIECHOWSKA 5D / 35
 18. PMP PARTNER SP. Z O.O. SPÓLKA KOMANDYTOWA
  34-200 SUCHA BESKIDZKA
  ADAMA MICKIEWICZA 175
 19. PROFESJONALNY CATERING SP. Z O.O.
  87-124 OSIEK NAD WISŁĄ
  WIŚLANA 3K
 20. PROJEKT OLESZKA SP. Z O.O.
  41-200 SOSNOWIEC
  STALOWA 3 / 3
 21. RINGSOFT SP. Z O.O.
  05-306 WOLA POLSKA 49I
 22. RUGAN 3 SP. Z O.O.
  02-561 WARSZAWA
  JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 34
 23. UTERM POLAND SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  90-265 ŁÓDŹ
  PIOTRKOWSKA 46/6U
 24. WMA SP. Z O.O.
  03-230 WARSZAWA
  DANISZEWSKA 22C / 33
 25. WORK PLUS SP. Z O.O.
  20-704 LUBLIN
  WOJCIECHOWSKA 5D / 35