Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 693 271 podmiotach, z czego 582 874 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. AQUALUK SP. Z O.O.
  98-275 RUSZKÓW 25
 2. CABAL INVESTMENTS SP. Z O.O.
  90-062 ŁÓDŹ
  PIOTRKOWSKA 128 / 5
 3. DAEJOO KORES POLAND SP. Z O.O.
  00-697 WARSZAWA
  ALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79 / 1724
 4. DEFLOU DIVING SP. Z O.O.
  02-777 WARSZAWA
  ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 95 / II P
 5. DV PROJEKT SP. Z O.O.
  09-410 PŁOCK
  ZBOŻOWA 7 / 9
 6. EDUKACJA RODZICIELSKA MARIOLA KURCZYŃSKA I PARTNERZY SP. KOM.
  50-447 WROCŁAW
  GEN. JÓZEFA HAUKEGO-BOSAKA 17 / 1
 7. FINOPERATOR S.A.
  84-200 WEJHEROWO
  I BRYGADY PANCERNEJ WOJSKA POLSKIEGO 28
 8. GM VENTURES SP. Z O.O.
  01-503 WARSZAWA
  ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 41 / 35
 9. INWESTGRUPA IG5 SP. Z O.O.
  50-122 WROCŁAW
  SZEWSKA 10
 10. KRK PARTNERZY DIGITAL SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. KOM.
  02-304 WARSZAWA
  ALEJE JEROZOLIMSKIE 133 / 32
 11. MARAJ SP. Z O.O.
  00-391 WARSZAWA
  ALEJA 3 MAJA 2 / 40
 12. MD-SOZ1 SP. Z O.O. SP. KOM.
  71-682 SZCZECIN
  MAKSYMILIANA GOLISZA 27
 13. MEON REAL ESTATE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. KOM.
  70-411 SZCZECIN
  STANISŁAWA WIĘCKOWSKIEGO 2
 14. MRX SP. Z O.O.
  02-862 WARSZAWA
  FARBIARSKA 73
 15. MS MANTLE SP. Z O.O.
  93-172 ŁÓDŹ
  RZGOWSKA 30
 16. NO LIMIT FUTURE SP. Z O.O.
  31-527 KRAKÓW
  JANUSZA SUPNIEWSKIEGO 11
 17. PAPAG SP. Z O.O. SP. KOM.
  41-700 RUDA ŚLĄSKA
  BUKOWA 13
 18. PRE PREMIUM ENERGY SP. Z O.O.
  00-682 WARSZAWA
  HOŻA 86 / 410
 19. PRO MEDIA PLUS GROUP SP. Z O.O.
  60-104 POZNAŃ
  GŁOGOWSKA 218
 20. PRZEDSIĘBIORSTWO THERMAL-TECH SP. Z O.O.
  42-202 CZĘSTOCHOWA
  KRÓTKA 27
 21. RONOKOL SP. Z O.O.
  80-819 GDAŃSK
  OKOPOWA 17A / 2
 22. SUN ENERGY 11 SP. Z O.O.
  88-200 RADZIEJÓW
  ROLNICZA 6A
 23. TANKTIR SP. Z O.O.
  27-215 WĄCHOCK
  STARACHOWICKA 108
 24. WADOWSKI MACHINE DESIGN TOOLING SP. KOM.
  03-808 WARSZAWA
  MIŃSKA 25C / 21
 25. WHITE LIGHT CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE SP. Z O.O.
  00-389 WARSZAWA
  JULIANA SMULIKOWSKIEGO 1/3 / 1