Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 753 113 podmiotach, z czego 626 091 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. BNG GROUP SP. Z O.O.
  31-564 KRAKÓW
  ALEJA POKOJU 78
 2. CA ELECTRONICS SP. Z O.O.
  15-333 BIAŁYSTOK
  ZWIERZYNIECKA 10
 3. CARRIER SP. Z O.O.
  53-148 WROCŁAW
  WOLBROMSKA 18 / 1B
 4. CREEPYTABLES SP. Z O.O.
  23-400 HEDWIŻYN 77
 5. DIVITA CONCEPT SP. Z O.O.
  01-362 WARSZAWA
  PLAC KASZTELAŃSKI 3
 6. ELECTRIC-SYSTEM SP. Z O.O.
  86-303 BYDGOSZCZ
  PIĘKNA 13
 7. ELEKTROWNIA PV 48 SP. Z O.O.
  02-566 WARSZAWA
  PUŁAWSKA 2
 8. FERA EQUESTRIAN SP. Z O.O.
  42-271 CZĘSTOCHOWA
  EKONOMICZNA 7
 9. GIERLIK FRYŚ SP. J.
  34-460 SZLACHTOWA
  CIEŚLISKA 9 / 5A
 10. KAKA LOGISTICS SP. Z O.O.
  63-460 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
  KS. JANA KOMPAŁŁY 3A / 2
 11. KLW PERFORMANCE SP. Z O.O.
  20-631 LUBLIN
  PANA BALCERA 12 / 97
 12. KOMIT SP. Z O.O.
  42-300 MYSZKÓW
  LOTNICZA 24
 13. MAK-BAU SP. Z O.O.
  30-554 KRAKÓW
  ZAMKNIĘTA 10 / 1.5
 14. METIZ GROUP SP. Z O.O.
  00-389 WARSZAWA
  JULIANA SMULIKOWSKIEGO 4A / 16
 15. MINORI SP. Z O.O.
  02-656 WARSZAWA
  KSAWERÓW 3
 16. POK ZACHÓD SP. Z O.O.
  41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE
  WENTYLACYJNA 14
 17. PRZYJACIELE KUBUSIA I SP. Z O.O.
  05-509 JÓZEFOSŁAW
  OGRODOWA 20A
 18. PRZYJACIELE KUBUSIA III SP. Z O.O.
  05-509 JÓZEFOSŁAW
  GEODETÓW 45A
 19. RECCO POLSKA SP. Z O.O.
  70-451 SZCZECIN
  WIELKOPOLSKA 26 / 3
 20. S&M LIMOUSINE SP. Z O.O.
  20-027 LUBLIN
  SĄDOWA 2 / 11
 21. SĄSIEDZI DEVELOPMENT SP. Z O.O.
  33-111 TARNÓW
  PRZEMYSŁOWA 39
 22. SMARTCANE SP. Z O.O.
  15-080 BIAŁYSTOK
  ELEKTRYCZNA 1/3 / 16
 23. SOWELU SP. Z O.O.
  03-877 WARSZAWA
  UTRATA 4 A
 24. STT - POJAZDY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.
  97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
  SULEJOWSKA 45
 25. TRADEMILL SP. Z O.O.
  26-600 RADOM
  STANISŁAWA ZBROWSKIEGO 14