Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 947 545 podmiotach, z czego 733 601 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. AD&YP SP. Z O.O.
  14-200 WIKIELEC 44E
 2. AKO-UKO SP. Z O.O.
  02-654 WARSZAWA
  BIAŁEJ FLOTY 2 / U18
 3. AMVIUS SP. Z O.O.
  70-256 SZCZECIN
  WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 5 / 2
 4. AWS SP. Z O.O.
  42-600 TARNOWSKIE GÓRY
  GLIWICKA 35
 5. BOUTIQUE CLEAN SP. Z O.O.
  02-591 WARSZAWA
  STEFANA BATOREGO 18 / 108
 6. CENTRUM DOKUMENTACJI HISTORYCZNO-PRAWNEJ SP. Z O.O.
  00-873 WARSZAWA
  OGRODOWA 49A / 5
 7. CLEAN PROJECT POLAND SP. Z O.O.
  25-040 KIELCE
  PAKOSZ 47
 8. CLUBKIT APP SP. Z O.O.
  02-676 WARSZAWA
  POSTĘPU 12B / 1
 9. COFFEE ONBOARD SP. Z O.O.
  93-418 ŁÓDŹ
  ALEKSANDRA 12
 10. CRC RESTAURANT COMPANY SP. Z O.O.
  01-458 WARSZAWA
  SZAŃCOWA 44
 11. CUSTOMER EXPERIENCE INNOVATIONS SP. Z O.O.
  24-110 PUŁAWY
  IGNACEGO MOŚCICKIEGO 1
 12. DPW GROUP SP. Z O.O.
  35-060 RZESZÓW
  JULIUSZA SŁOWACKIEGO 24
 13. ELECTRO TECHNIC SP. Z O.O.
  63-405 WIELOWIEŚ
  LEŚNA 3
 14. HARPASTUM SP. Z O.O.
  31-137 KRAKÓW
  HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 3 / 2
 15. HOMA CARGO SP. Z O.O.
  43-386 GRODZIEC
  170/2
 16. IRNITEX SP. Z O.O.
  20-029 LUBLIN
  MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 3 / 27
 17. KING DOM SP. Z O.O.
  26-600 RADOM
  MŁYNARSKA 10 / U-10
 18. MACHINES SP. Z O.O.
  81-521 GDYNIA
  AL. ZWYCIĘSTWA 241 / 13
 19. NUI SP. Z O.O.
  80-890 GDAŃSK
  JANA HEWELIUSZA 11 / 811
 20. SCIELAI SP. Z O.O.
  36-002 TAJĘCINA 12D
 21. SIBERIA FILMS SP. Z O.O.
  02-001 WARSZAWA
  ALEJE JEROZOLIMSKIE 85 / 21
 22. SOLARMAX SP. Z O.O.
  01-381 WARSZAWA
  POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 8 / 49
 23. TAXLAND SP. Z O.O.
  32-800 BRZESKO
  STAROWIEJSKA 33A
 24. TS PROJEKT 4 SP. Z O.O.
  03-310 WARSZAWA
  STANIEWICKA 18
 25. VERTOMI SP. Z O.O.
  00-105 WARSZAWA
  TWARDA 18