Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 829 056 podmiotach, z czego 669 116 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. ABRO SYSTEM SP. Z O.O.
  61-737 POZNAŃ
  27 GRUDNIA 5 / 5A
 2. AJ MEDPOINTS FINANSE SP. Z O.O.
  54-614 WROCŁAW
  TRAWOWA 73
 3. AKD-BAU DERLATKA KRAWIEC DURLIK SP. J.
  95-200 JADWININ 1
 4. ALEMARI SP. Z O.O.
  04-840 WARSZAWA
  TOMASZOWSKA 7
 5. ALOHA EVENTY SP. Z O.O.
  02-796 WARSZAWA
  RELAKSOWA 37 / 28
 6. AURA DEVELOPMENT ŁÓDŹ SP. Z O.O.
  91-463 ŁÓDŹ
  ZGIERSKA 73 / 503
 7. ERET SP. Z O.O.
  02-757 WARSZAWA
  PORY 78
 8. FID GROUP SP. Z O.O.
  05-800 PRUSZKÓW
  ANIELIN 1 / 98
 9. FRESHMED SP. Z O.O.
  40-563 KATOWICE
  ŚREDNIA 3
 10. GRYN SIELICKA I WSPÓLNICY SP. J.
  02-634 WARSZAWA
  RACŁAWICKA 114
 11. HELIUM SP. Z O.O.
  37-700 PRZEMYŚL
  PLAC LEGIONÓW 5A
 12. IB PROJEKT SP. Z O.O.
  89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
  HALLERA 17
 13. KANCLERZ POLSKA SP. Z O.O.
  40-158 KATOWICE
  OWOCOWA 10A
 14. KRIS-POL ROZBIÓR MIĘSA SP. Z O.O.
  41-250 CZELADŹ
  KATOWICKA 87
 15. LAPRIM SP. Z O.O.
  20-601 LUBLIN
  TOMASZA ZANA 43 / 2.1
 16. LIMONES GRANDES SP. Z O.O.
  61-892 POZNAŃ
  TADEUSZA KOŚCIUSZKI 76 / 8
 17. MULTI-SERWIS POLSKA SP. Z O.O.
  67-200 GŁOGÓW
  PLAC 1000-LECIA 1C
 18. NO GRAVITY DEVELOPMENT S.A.
  00-172 WARSZAWA
  DZIKA 15 / 13
 19. PRIMA PARTE SP. Z O.O.
  50-078 WROCŁAW
  STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 4 / 29
 20. REVO ENERGY SP. Z O.O.
  75-137 KOSZALIN
  SZCZECIŃSKA 32C / 9
 21. RICHERT SP. Z O.O.
  83-331 PRZYJAŹŃ
  DWORCOWA 29
 22. SAULE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
  08-530 DĘBLIN
  PARTYZANTÓW 9
 23. TECHO INŻYNIERIA SP. Z O.O.
  03-140 WARSZAWA
  ODKRYTA 67F / 16
 24. TI-KOM SP. Z O.O.
  42-202 CZĘSTOCHOWA
  PIASTOWSKA 202
 25. VSMART SP. Z O.O.
  00-844 WARSZAWA
  GRZYBOWSKA 87