Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 655 460 podmiotach, z czego 557 568 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. 7TH SKY ENTERPRISES SP. Z O.O.
  00-389 WARSZAWA
  JULIANA SMULIKOWSKIEGO 1/3 / 1
 2. BUILDING SERVICEE SP. Z O.O.
  63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
  SIENKIEWICZA 19A / 7
 3. CEHOST SP. Z O.O.
  05-500 PIASECZNO
  KOŚCIUSZKI 36
 4. D-TEX SP. Z O.O.
  98-300 WIELUŃ
  JANA DŁUGOSZA 5
 5. DTOWAR SP. Z O.O.
  00-707 WARSZAWA
  ZBIGNIEWA WASIUTYŃSKIEGO 3
 6. ECOROAD SP. Z O.O. SP. KOM.
  88-101 SIKOROWO 31
 7. ENDURO SP. Z O.O.
  04-881 WARSZAWA
  PATRIOTÓW 179
 8. FITCH SP. Z O.O.
  61-218 POZNAŃ
  HETMAŃSKA 91
 9. HUA MAO SP. Z O.O.
  05-552 WÓLKA KOSOWSKA
  NADRZECZNA 5F / C5B
 10. IXEON SP. Z O.O.
  00-375 WARSZAWA
  SMOLNA 13 / 406
 11. JURAJSKA SP. Z O.O. SP. KOM.
  31-514 KRAKÓW
  AL. PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO 14
 12. MASTERWELD SP. Z O.O.
  35-105 RZESZÓW
  TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO 25
 13. NIFA SP. Z O.O.
  59-700 BOLESŁAWIEC
  STEFANA STARZYŃSKIEGO 25A
 14. NORDIC CONCEPT 7 SP. Z O.O.
  00-867 WARSZAWA
  ALEJA JANA PAWŁA II 27 / PIĘTRO II
 15. OPTOMED SP. Z O.O.
  00-844 WARSZAWA
  GRZYBOWSKA 87
 16. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE URSZULA CIEŚLA I MARCIN SKOCZYK SP. J.
  59-700 BOLESŁAWIEC
  BOLESŁAWA PRUSA 16/18 / 15
 17. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE KANBUD SP. Z O.O.
  85-795 BYDGOSZCZ
  NARCYZA GIERYNA 2 / 7
 18. SAM AESTHETIC SP. Z O.O.
  01-402 WARSZAWA
  ERAZMA CIOŁKA 8 / 222
 19. STEELNOVIS SP. Z O.O.
  51-640 WROCŁAW
  BRACI GIERYMSKICH 164
 20. STOCZNIA GDAŃSKA S.A.
  80-958 GDAŃSK
  DOKI 1
 21. TDC SP. Z O.O.
  02-787 WARSZAWA
  DEZYDEREGO ADAMA CHŁAPOWSKIEGO 10
 22. WILLO PHARMA SP. Z O.O.
  00-375 WARSZAWA
  SMOLNA 40
 23. XIAO BAI HUO SP. Z O.O.
  05-552 WÓLKA KOSOWSKA
  NADRZECZNA 5F / C6A
 24. YAWA SP. Z O.O. 2 SP. KOM.
  00-542 WARSZAWA
  MOKOTOWSKA 49
 25. YORKTOM SP. Z O.O.
  61-751 POZNAŃ
  BÓŻNICZA 15 / 6