Global Information Network
 

Info Veriti

wiodący dostawca informacji gospodarczej w Polsce

.

Info Veriti

posiada całą, aktualizowaną na bieżąco bazę przedsiębiorstw działających w Polsce. Informacje dostępne są on-line, 24 godziny na dobę. Najistotniejszym źródłem pozyskania danych jest

Krajowy Rejestr Sądowy

.

Krajowy Rejestr Sądowy

działa od 1 stycznia 2001 r. i jest rejestrem jawnym. Został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). Zadaniem

KRS

jest gromadzenie i udzielanie szybkiej i pewnej informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W ten sposób można uzyskać dane o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sposobach jego reprezentowania oraz najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej.

Na

KRS

składają się trzy oddzielne rejestry:
 • rejestr przedsiębiorców (obejmuje m.in. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółki europejskie, instytuty badawcze, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych),
 • rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.
Każdy podmiot wpisany do

KRS

posiada odrębne akta rejestrowe, gromadzone w sądzie, właściwym co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Siedziby wydziałów gospodarczych znajdują się w 21 miastach w Polsce (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). W aktach każdego podmiotu można znaleźć przede wszystkim dokumenty potwierdzającego informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Krajowy Rejestr Sądowy

gromadzi i udostępnia informacje aktualne, jak również dane historyczne o podmiotach gospodarczych, które zakończyły już swoją działalność.

W

Krajowym Rejestrze Sądowym

, a także w bazie danych Info Veriti można znaleźć informacje o 867 176 podmiotach, z czego 687 787 aktywnych.

Podstawowe informacje rejestrowe firm oraz ich późniejsze zmiany ukazują się w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, wydawanym codziennie przez

Ministerstwo Sprawiedliwości

. W każdym numerze

MSiG

znajdują się informacje dotyczące nawet 2 - 3 tysięcy firm, a zakres zawartych tam danych obejmuje:
 • firmę i miejsce prowadzenia działalności przez podmiot wraz z informacją o oddziałach,
 • wspólników, partnerów, akcjonariuszy, udziałowców wraz w ilością i wartością posiadanych udziałów,
 • wysokość kapitału podstawowego,
 • sposób reprezentacji podmiotu oraz skład zarządu,
 • informacje o radzie nadzorczej, prokurentach oraz pełnomocnikach,
 • przedmiot działalności według klasyfikacji PKD,
 • informacje o złożonych sprawozdaniach finansowych,
 • dane o upadłości, likwidacji, zawieszeniu działalności.
Gromadzone przez

Info Veriti

informacje z

Krajowego Rejestru Sądowego

są weryfikowane i aktualizowane w sposób ciągły. Wszelkie zmiany i informacje opublikowane

Monitorze Sądowym i Gospodarczym

, jeszcze tego samego dnia, trafiają do bazy Info Veriti, tak żeby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych danych.
 
Firmy ostatnio zarejestrowane w KRS

 1. BELINI TRADE SP. Z O.O.
  03-469 WARSZAWA
  JAGIELLOŃSKA 54 / 168
 2. BRANIBORSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
  53-680 WROCŁAW
  BRANIBORSKA 14
 3. BY ROMAN. PL SP. Z O.O.
  02-729 WARSZAWA
  ROLNA 191/193
 4. BZ KIN COMPANY SP. Z O.O.
  20-331 LUBLIN
  GRENADIERÓW 13 / 114
 5. CERAMSTIC SP. Z O.O.
  02-231 WARSZAWA
  JUTRZENKI 177
 6. COLIN TRANS SP. Z O.O.
  61-888 POZNAŃ
  PÓŁWIEJSKA 17 / 26
 7. CURRY LEAVES S.A.
  00-018 WARSZAWA
  ZGODA 5 / 8
 8. DOM 1 SP. Z O.O.
  00-687 WARSZAWA
  WSPÓLNA 63B / 2
 9. EUGEN CONSULTING SP. Z O.O.
  41-902 BYTOM
  ANTONIEGO JÓZEFCZAKA 29
 10. FASADY BUD SP. Z O.O.
  85-022 BYDGOSZCZ
  GDAŃSKA 89 / 1
 11. FINTEX SM SP. Z O.O.
  94-103 ŁÓDŹ
  ELEKTRONOWA 6
 12. JJK DEVELOPMENT SP. Z O.O.
  44-141 GLIWICE
  SPACEROWA 105B
 13. JMSCV SP. Z O.O.
  80-038 GDAŃSK
  PODMIEJSKA 12 / 7
 14. KLINIKA KUŚMIERCZYK SP. Z O.O.
  05-126 REMBELSZCZYZNA
  POLNA 21A
 15. KOLEJKOWO S.A.
  58-500 JELENIA GÓRA
  AL. WOJSKA POLSKIEGO 77A / 4
 16. MYSTERIO SP. Z O.O.
  30-653 KRAKÓW
  ZABAWA 28 / LU1
 17. PIOTR WYTRWAŁ SP. Z O.O.
  41-200 SOSNOWIEC
  MODRZEJOWSKA 43 / 12
 18. PORTUS OPIEKA WROCŁAW SP. Z O.O. SP. KOM.
  01-171 WARSZAWA
  MŁYNARSKA 42 / 115
 19. PPV21 SP. Z O.O.
  00-687 WARSZAWA
  WSPÓLNA 63B / 2
 20. ROYALSON PRIME MED SP. Z O.O.
  71-004 SZCZECIN
  EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 1 / 85
 21. SIGMA SP. Z O.O.
  00-867 WARSZAWA
  ALEJA JANA PAWŁA II 27
 22. STAR ESTATE SP. Z O.O.
  20-234 LUBLIN
  MEŁGIEWSKA 74 / 208
 23. SW GRUPA DEWELOPER SP. Z O.O.
  75-430 KOSZALIN
  HOLENDERSKA 42 / 7
 24. TEROLDEGO SP. Z O.O.
  00-131 WARSZAWA
  GRZYBOWSKA 2 / 29
 25. UTACTIC SP. Z O.O.
  31-036 KRAKÓW
  HALICKA 9